Stichting Oneiros Ensemble – beleidsplan

Het Oneiros Ensemble, opgericht door Johan Olof en Liesbeth Vreeburg, vertelt verhalen met klassieke muziek. Dit doen zij als collectief van musici die optreden in grote en kleine bezettingen, en voor verschillende doelgroepen. Het ensemble geeft concerten, maakt muziektheater, doet aan muziekeducatie en maakt cd-opnames.
Dit beleidsplan geeft de beoogde uitgangspunten en werkwijze voor de komende twee jaar weer. Aan het einde van seizoen 2020-2021 wordt het beleid geëvalueerd.

1. Artistieke Uitgangspunten
Artistiek leiders
Johan Olof en Liesbeth Vreeburg hebben het Oneiros Ensemble opgericht in 2011 om kamermuziek te onderzoeken, te arrangeren en uit te voeren. Zij zijn beide opgeleid aan het Utrechts Conservatorium. Onder hun leiding worden de programma’s samengesteld, compositie-opdrachten uitgegeven en concerten uitgevoerd. Het doel van het ensemble is om hun publiek te betrekken bij de klassieke muziek en om inspirerende en bezielde concerten te geven.
Werkwijze
Het ensemble bestaat uit een collectief van musici die op projectbasis bij projecten worden betrokken. Het ensemble geeft reguliere concerten, maar is daarnaast ook actief op het gebied van muziektheater en educatie.

2. Activiteiten
De doelstellingen van het Oneiros Ensemble worden gerealiseerd door de ontwikkeling en uitvoering van:
1) Concerten;
2) Muziektheatervoorstellingen;
3) Samenwerkingsprojecten
Voor de presentaties van de activiteiten wordt samengewerkt met podia, festivals, evenementen en organisaties op gebied van (podium)kunsten.

3. Financiering
Oneiros ensemble is een stichting zonder winstoogmerk. Voor de financiering van de activiteiten ontvangt Liminale (bescheiden) uitkoopsommen van de podia en festivals waar de projecten van de stichting worden gepresenteerd. Deze uitkoopsommen zijn bedoeld om de prestaties van de musici te betalen, blijven niet achter bij de stichting. Daarnaast worden fondsen geworven bij publieke en private podiumkunstenfondsen op projectbasis. Er is geen sprake van meerjarige financiering.

4. Governance: organisatie en bestuur
Bestuur
Stichting Oneiros Ensemble is op 23 november 2016 opgericht door Liesbeth Vreeburg en Johan Olof. Het bestuur wordt gevormd door Lonneke Regter, Alexander Klapwijk en Elise Steenwoerd.
Het bestuur vergadert minimaal twee keer per jaar. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Organisatie
De organisatie van de activiteiten wordt gedaan door de oprichters zelf. Zij hebben ruime ervaring met het artistiek, zakelijk en productioneel leiden van projecten. Incidenteel wordt een productiemedewerker of technicus ingehuurd.
Er zijn geen vaste kantoor- en repetitieruimten. Per project wordt een passende locatie voor de werkzaamheden gezocht.

September 2019